Satsningsområder: Lek, sosial kompetanse og språk.


IMG_6840

I Skattekisten har vi valgt å fokusere på leken,  språk og sosial kompanse som pedagogiske satsingsområde.

 

Hver måned velges det et spesielt tema fra disse satsingsområdene, og det settes spesifikke mål for perioden. Du får et brev en gang
i måneden, hvor det står litt om hvordan det går, hva som er målet for neste periode og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for at målet skal nås.

 
Språk.

Innenfor dette satsningsområdet er hovedmålet at "alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i Skattekisten barnehage".
For å nå dette målet vil vi la barna få boltre seg i ulik litteratur gjennom å ha bøker tilgjengelig gjennom hele dagen, høytlesning og bruk av konkreter og dramatisering når vi forteller eventyr og historier.
Personalet er bevisste språkmodeller og har utarbeidet en egen språkplan for arbeidet på alle avdelingene. Hovedelementene i språkplanen er: Dialogisk lesing, rim og regler, sang, ordbank, rytme og munnmotorikk.
Vi har fokus på mestringsbasert og lekende læring og har innført skrivedans som en av metodene for å nå vårt mål.

 
Sosial kompetanse.
Sosial kompetanse utvikles gjennom samspill med andre. Barna skal finne ulike måter å utrykke seg på og lære at andre kan oppfatte ting annerledes enn dem selv. Gjennom sosial kompetanse lærer barna å ta og opprettholde kontakt med andre,
følge enkle regler i samspill og vise omsorg. Det å dele, hjelpe, ta kontakt med andre og be om hjelp er eksempler på sosiale ferdigheter som vi legger fokus på i barnas hverdag. Videre er vi opptatt av at alle skal ha en venn og oppleve tilhørighet og fellesskap. Sosial kompetanse handler også om relasjoner til de voksne, som preges av omsorg, nærhet og gjensidig glede
i å være sammen. Det å utvikle sosiale ferdigheter er et av de viktigste resultater av barnedommen og viktig for å fungere
bra i samspill med andre mennesker.
 
Leken
I Skattekisten barnehage jobber vi også bevisst med leken og dens betydning for barns utvikling. Personalet er deltakende
i leken og er beviste sin rolle for å gi hvert enkelt barn en god lekekompetanse. Barn leker fordi det er gøy og får gjennom
leken stimulert alle sine utviklingsområder. Gjennom dokumentasjon av barnas lek og læring ønsker vi å gi dere foreldre
et lite innblikk i hva barnet er med på i løpet av barnehagetiden sin.

Uteområdet er en flott lekearena der mye spennende kan skje.

 

IMG_3253nETT3nETT3 (1)nETT4nETT1nETT6