Satsningsområder: Lek, sosial kompetanse og språk.


Hjemmesid3

I Skattekisten har vi valgt å fokusere på leken,  språk og sosial kompanse som pedagogiske satsingsområder.

Vi jobber prosjektbaser over flere perioder gjennom et barnehageår, med fokus på våre satsningsområder.
Personalet utarbeider periodeplaner for alle periodene. Arbeidet med de ulike temaene blir tilpasset barnas alder og mestringsnivå

 

 
Språk.

Innenfor dette satsningsområdet er hovedmålet at "alle barn skal få et rikt og variert språkmiljø i Skattekisten barnehage".
For å nå dette målet vil vi la barna få boltre seg i ulik litteratur gjennom å ha bøker tilgjengelig gjennom hele dagen, høytlesning og bruk av konkreter og dramatisering når vi forteller eventyr og historier.
Personalet er bevisste språkmodeller og har utarbeidet en egen språkplan for arbeidet på alle avdelingene. Hovedelementene i språkplanen er: Dialogisk lesing, rim og regler, sang, ordbank, rytme og munnmotorikk.
Vi har fokus på mestringsbasert og lekende læring og har innført skrivedans som en av metodene for å nå vårt mål.

Sosial kompetanse: "Være sammen".

Sosial kompetanse er et viktig utviklingsområde for alle som skal være en del av et fellesskap.  

Barnehagen har et felles hovedmål for alle avdelingene:

”Alle barn skal bli møtt av autoritative voksne, som gir støtte til hvert enkelt barn slik at de får utvikle egen identitet i samspill med andre”. 

Gjennom sosial kompetanse lærer barna å ta og opprettholde kontakt med andre, følge enkle regler i samspill og vise omsorg. Det å dele, hjelpe, ta kontakt med andre, lytte, vente på tur og be om hjelp er eksempler på sosiale ferdigheter som vi har fokus på i barnas hverdag.

Alle avdelingene vil jobbe med materialet i ”Være sammen” for å oppnå målene våre innenfor sosial kompetanse. ”Være sammen” vil flettes inn i alle prosjektene vi jobber med gjennom året.

Leken
I Skattekisten barnehage jobber vi også bevisst med leken og dens betydning for barns utvikling. Personalet er deltakende
i leken og er beviste sin rolle for å gi hvert enkelt barn en god lekekompetanse. Barn leker fordi det er gøy og får gjennom
leken stimulert alle sine utviklingsområder. Gjennom dokumentasjon av barnas lek og læring ønsker vi å gi dere foreldre
et lite innblikk i hva barnet er med på i løpet av barnehagetiden sin. Se også my-kid for flere bilder.

 

Hjemmeside6Hjemmeside7Hjemmeside8

 Vinter2       Vinter      Vinter3