Fakta om oss

- Skattekisten barnehage er en privat foreldreeid barnehage som åpnet 30.
   august 2004.
 
- Vi holder til i Lauritz Grønlandsvei 12. Ta av til venstre ved Kiwi på Austad,
   deretter første vei til høyre. Her finner du en stor rød barnehage på høyre
   side.
 
- Når du får tilbud om plass i Skattekisten betaler du inn et andelsinnskudd
   på kr. 2.500,- Dette er penger du får tilbake når barnet slutter.
 
- Vi har maks pris på kr. 3000,- per måned, samt kr. 450,- i matpenger per
   måned.
 
- På lik linje med de kommunale barnehagene tilbyr vi 30 %
  søskenmoderasjon (for barn nr. 2) og inntektsgradert oppholdsbetaling.

- Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen blir prioritert ved 
  opptak.
 
- Vi har plass til 68 barn fordelt på 4 avdelinger i alderen 1 – 5 år. 
   Barna er inndelte i aldersinndelte grupper. 

- Våre åpningstider er fra kl. 07.00  - 17.00.
 
- Vi holder åpnet hele året foruten dagene før påske, de 3 siste ukene i juli
   samt i romjulen. 

Vi er opptatt av å ha et kompetent personale og gjennomfører derfor fem planleggingsdager pr. år. Disse dagene holder barnehagen stengt.
 
- I Skattekisten barnehage har vi mulighet til å tilby alle barn plass.
  Du må ikke nødvendigvis bo i Drammen kommune.
  
- Hos oss stiller foreldrene til dugnad to ganger pr. år – vår og høst.

- Våre vedtekter
Vår årsplan
 
 Skattekisten Barnehage BA
Lauritz Grønlandsvei 12
3035 Drammen
Telefon 41427054
___________________________

Hjemmeside4