Søk plass hos oss


Skattekisten Barnehage er som de andre private og kommunale barnehagene med i samordnet opptak. Det vil si at dere som foreldre kun skal behøve å fylle ut ett søknadsskjema for å søke plass både i kommunale og private barnehager.

På søknadsskjemaet skriver dere ned den barnehagen dere ønsker som 1.
prioritet , deretter 2. prioritet. Videre blir dere bedt om å ta stilling til om dere ønsker at andre barnehager skal vurdere
din søknad dersom de aktuelle barnehagene ikke har mulighet til å innfri deres ønsker.
 
Etter søkandsfristens utløp får Skattekisten Barnehage en oversikt over de barna som har søkt Skattekisten Barnehage.
 
Søknadsfristen for hovedopptaket for høsten 2017 er 1. mars 2017.
 
Dere kan selvfølgelig søke gjennom hele året, men det er ved oppstart 1. august det vil være flest ledige plasser.
 
Det er viktig å gjøre alle søkere oppmerksom på at det kan bli ledige plasser i løpet av våren – og ellers i året.
Takker dere JA til et annet barnehagetilbud står dere ikke lenger som søker hos oss, hvis dere ikke gir kommunen spesielt beskjed om at dere ønsker dette.
 
Får vi ledige plasser utenfor hovedopptaket tar vi kontakt med Drammen kommune som sitter med den totale oversikten
over søkere til oss.


Alle søknader må sendes Drammen Kommune for registrering – ikke direkte til Skattekisten.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til barnehagen, ta kontakt med servicetorget i Drammen Kommune,
eller ved å gå inn på linken under:

Søknadsskjema

UkeAktivitet
5

7 -9
9
9 - 10
11
12/13
15 -
 
Frist for innlevering av bekreftelse på barnehageplass for eksisterende kunder
Plassering av eksisterende barn på stor avdeling
Søknadsfristen for hovedopptaket 1. mars
Søknadene blir oversendt til Skattekisten Barnehage
Tildelingsbrev til de som får plass i første runde blir sendt ut
Tildelingsbrev til de som får tilbud om plass i 2. runde blir sendt ut
Løpende opptak ved eventuelt ledige plasser